Varta

Elektroniikka-asentajan Palkka Suomessa

 • May 16, 2023
 • 0

Elektroniikka-asentajan työ on tärkeä osa modernia teollisuutta ja teknologian kehitystä. Tässä artikkelissa tarkastelemme elektroniikka-asentajien palkkatasoa Suomessa, ottaen huomioon eri tekijät, jotka vaikuttavat heidän ansioihinsa. Elektroniikka-asentajan Työnkuva Ennen palkkakysymyksen

Elektroniikka-asentajan Palkka Suomessa

Elektroniikka-asentajan työ on tärkeä osa modernia teollisuutta ja teknologian kehitystä. Tässä artikkelissa tarkastelemme elektroniikka-asentajien palkkatasoa Suomessa, ottaen huomioon eri tekijät, jotka vaikuttavat heidän ansioihinsa.

Elektroniikka-asentajan Työnkuva

Ennen palkkakysymyksen tarkastelua on hyvä ymmärtää, mitä elektroniikka-asentajan työ pitää sisällään. Elektroniikka-asentaja vastaa elektronisten laitteiden ja järjestelmien asentamisesta, huollosta ja korjauksesta. Työ voi sisältää:

 • Laiteasennukset ja -konfiguroinnit
 • Vikadiagnostiikka ja korjaustoimenpiteet
 • Säännöllinen huolto ja ylläpito
 • Tekninen neuvonta ja asiakaspalvelu

Palkan Määräytymiseen Vaikuttavat Tekijät

Elektroniikka-asentajan palkkaan vaikuttavat monet tekijät, kuten koulutus, kokemus, työnantajan koko ja toimiala.

 • Koulutus: Ammatillinen koulutus tai teknillinen tutkinto voi vaikuttaa palkan suuruuteen.
 • Kokemus: Työkokemus alalla voi nostaa palkkatasoa merkittävästi.
 • Työnantaja ja toimiala: Suuret yritykset ja erikoistuneet toimialat voivat tarjota korkeampia palkkoja.
 • Sijainti: Työpaikan sijainti Suomessa voi myös vaikuttaa palkkaan, esimerkiksi suurkaupungeissa palkat voivat olla korkeammat.

Keskimääräinen Palkkataso ja Palkkakehitys

Elektroniikka-asentajien palk

at vaihtelevat Suomessa monien tekijöiden mukaan. Keskimääräinen kuukausipalkka voi vaihdella alueesta, kokemuksesta ja työnantajasta riippuen.

 • Aloittelijan palkka: Aloittelijan palkka voi olla noin 2000–2500 euroa kuukaudessa.
 • Keskimääräinen palkka: Kokeneempien asentajien keskimääräinen palkka liikkuu 2500–3500 euron välillä.
 • Erikoistuneet asentajat: Erikoistuneet asentajat, kuten ne, jotka työskentelevät vaativissa teollisuusympäristöissä tai huipputeknologian parissa, voivat ansaita vielä enemmän.

On huomattava, että nämä luvut ovat suuntaa-antavia ja voivat vaihdella eri lähteiden mukaan. Lisäksi työnantajan tarjoamat lisäedut, kuten bonukset, lomarahat ja muut etuudet, voivat vaikuttaa kokonaisansioihin.

Elektroniikka-asentajan ammatti on teknisesti vaativa, ja se vaatii jatkuvaa ammattitaidon päivittämistä. Alan kehittyessä myös työnantajien vaatimukset kasvavat, mikä voi näkyä palkkakehityksessä tulevaisuudessa. Elektroniikka-asentajan työ tarjoaa mahdollisuuden työskennellä teknologian eturintamassa ja osallistua innovaatioiden kehittämiseen, mikä tekee ammatista paitsi haastavan myös palkitsevan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *