mindf

Rakastavan Ystävällisyyden Harjoittaminen

  • February 27, 2022
  • 0

Ystävällisyys itseä ja muita kohtaan muodostaa syvän perustan tietoiselle läsnäololle. Tämä asenne, omaleimaisen lempeä ja tilaa antava, mahdollistaa kaikenlaiset harjoitukset tällä polulla. Rakkauden ja ystävällisyyden meditaatio on konkreettinen

Rakastavan Ystävällisyyden Harjoittaminen

Ystävällisyys itseä ja muita kohtaan muodostaa syvän perustan tietoiselle läsnäololle. Tämä asenne, omaleimaisen lempeä ja tilaa antava, mahdollistaa kaikenlaiset harjoitukset tällä polulla.

Rakkauden ja ystävällisyyden meditaatio on konkreettinen tapa vahvistaa tätä ystävällistä suhtautumista. Se tarjoaa välineitä sekä itsensä että muiden kanssa olemisen hoitamiseen.

Rakkauden ja Ystävällisyyden Meditaatio

Tämä meditaatioharjoitus juontaa juurensa buddhalaiseen perinteeseen, mutta on arvoltaan universaali, mikä tekee siitä sovellettavan kaikkiin elämänkatsomuksiin. Harjoituksen ydin on toivoa itselle ja muille hyvää, mikä pohjautuu ajatukseen “toivo toiselle sitä, mitä toivot itsellesi”. Se edistää humaania asennetta ilman, että harjoittajan tarvitsee sitoutua mihinkään uskonnolliseen järjestelmään.

Oman Sanoituksen Merkitys

Meditaation aikana on tärkeää löytää henkilökohtaisesti resonoi sanoitus. Tämä prosessi voi sisältää itselle tärkeiden asioiden, kuten ilon tai terveyden, sisällyttämisen toivotuksiin. Tavoitteena on, että toivotukset ovat yhtä merkityksellisiä kaikille kohderyhmille:

  1. Itselle
  2. Läheiselle tai arvostetulle henkilölle
  3. Tuntemattomalle, neutraaleille henkilölle
  4. Haastavalle henkilölle
  5. Itselle kuuluvalle ryhmälle

Tämän perustana on uskomus, että jokainen pyrkii hyvään, vaikka toimisikin toisinaan sopimattomasti. Harjoituksen idea on kutsua esiin ja vahvistaa omaa kykyä toimia viisaasti ja ystävällisesti kaikissa tilanteissa.

Meditaatioharjoituksen Ydin

Harjoituksen aikana keskitytään ystävällisyyden harjoittamiseen sekä itseä että muita kohtaan. Tavoitteena ei ole välittömät suuret muutokset asenteessa, vaan pikemminkin sisäisen myötätunnon vahvistuminen, joka ajan mittaan heijastuu ulospäin.

Kun asetut meditoimaan, valitse asento, joka ilmentää itsearvostusta ja valppautta. Aloita keskittymällä hengitykseen ja laajenna tietoisuutta kehon tuntemuksiin. Kuvittele lausuvasi ystävällisiä toivotuksia, kuten:

  • Toivon olevani levollinen.
  • Toivon olevani turvassa.
  • Toivon olevani onnellinen.

Nämä sanat ovat kuin kivet, jotka pudotetaan syvään lampeen, luoden liikettä ja vaikutusta. Havainnoi reaktioitasi ilman arvostelua, sillä harjoituksen tarkoitus on itsensä hoitaminen ja myötätunnon kasvattaminen.

Yhteenveto

Meditaatio tarjoaa välineen syvemmän ystävällisyyden ja myötätunnon kultivoimiseen sekä itselle että muille. Löytämällä henkilökohtaisesti merkityksellisen sanoituksen, voimme vahvistaa kykyämme kohdata maailmaa avoimemmin ja ymmärtäväisemmin. Harjoitus ei vaadi suuria tunteita, vaan sen voima piilee asenteen muutoksessa ja sisäisen rauhan löytämisessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *