Usein kysyttyä

Saako yksityishenkilö tukia?

Yksityishenkilö voi hakea kotitalousvähennystä aurinkosähköjärjestelmän asennustyön osuudesta. Asennustyö tulee tehdä hakijan kotiin, vapaa-ajan asuntoon tai vanhempien asuntoon.

 • Vähennystä voi hakea 50 % teetetyn työn osuudesta, ei matkakuluista eikä tarvikkeista.
 • Kotitalousvähennyksen saa vähentää kumpikin puolisoista, ja maksimivähennys on kummallakin 2 400 euroa vuodessa.
 • Omavastuu on 100 euroa.
 • Kotitalousvähennystä haetaan veroilmoituksessa. Se vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta.

Mitä tukia yritys voi saada?

 • Energiatukea uusiutuvan energian investointeihin voivat saada yritykset sekä yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt.
 • Aurinkosähköjärjestelmissä tuki on 20 % hankkeen verottomasta kokonaishinnasta.
 • Aurinkosähköhankkeissa tukea voidaan myöntää myös uudisrakennuskohteille. Investoinnin tulee olla yli 10 000 euron suuruinen.
 • Tuki haetaan Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa ennen hankkeen aloittamista, hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä.
 • Mikäli haluat hakea Energiatukea autamme mielellään asian tiimoilta.

Mitä tukia maatila voi saada?

Maatilat voivat hakea investointitukea aurinkosähköjärjestelmän hankintaan siltä osin, kun tuotettava energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.

 • Tuki haetaan ELY-keskukselta. Hakujaksot päättyvät vuosittain 15.1., 15.3., 15.8., ja 15.10., jonka jälkeen päätöksen saa kahden kuukauden kuluessa.
 • Myönnettävä minimiavustus on 7 000 €, jolloin hyväksyttävien kustannusten tulee olla vähintään 18 000 € (alv 0 %)
 • Hakijan maatalouden yrittäjätulon tulee olla vähintään 25 000 €/vuosi viitenä vuonna tuen myöntämisestä.
 • Investointia ei saa aloittaa, ennen kuin ELY-keskus on antanut myönteisen investointitukipäätöksen.

Onko aurinkosähkö taloudellisesti kannattavaa?

Aurinkosähköinvestointiin liittyy muitakin päätösperusteita kuin pelkkä kannattavuus, kuten ympäristöystävällisyys ja edelläkävijyys. Investoinnin kannattavuuteen vaikuttaa myös se voiko investoija saada tukia. Tällöin esimerkiksi maatiloille ja yrityksille investointi voi olla erittäin kannattava. Kuluttajan investoinnin kannattavuus on matala, mutta muut arvot tukevat hankintaa ja saadaampa naapureille ainakin ihmeteltävää.

Voinko seurata tuottoa netistä?

Pienimmistä aurinkosähköpaketeista alkaen tuotto on seurattavissa invertterivalmistajan portaalista, kun asiakas kytkee laitoksen omaan Internet-yhteyteensä. Isommat laitokset varustetaan asiakkaan tarpeen mukaan valvontajärjestelmällä, josta tieto on vietävissä omiin valvontajärjestelmiin tai seurattavissa asiakaskohtaisesta portaalista. Sopiva ratkaisu haetaan asiantuntijan kanssa.

Tarvitsen tiedot paneelien tuotoista muuhun järjestelmään?

Varsinkin suuremmissa hankkeissa sekä suuremmille kiinteistönomistajille on usein tärkeää saada data aurinkopaneelien tuotoista yms muihin järjestelmiin. Ei hätää, teemme läheistä yhteistyötä Holda Technologies Oy:n kanssa, jonka asiantuntijat suunnittelevat ja toteuttavat tarvittavat integraatiot kanssanne. Joissain järjestelmissä on jo rakennettu integraatiot invertterivalmistajien järjestelmien kanssa.

Onko aurinkosähkö ympäristöystävällinen tapa tuottaa sähköä?

Tutkimuksen mukaan aurinkopaneelien valmistamisessa syntyvät CO2-päästöt korvautuvat Suomessa noin 2-3 kolmen vuoden aurinkosähkötuotolla ja tämän jälkeen aurinkopaneelit tuottavat päästötöntä sähköä loppuelinkaarensa eli noin 25-45 vuotta.

Kuinka pitkään aurinkosähköjärjestelmä kestää?

Paneelien elinkaari on noin 25-50 vuotta, valmistajat antavat tuottotakuun yleensä 25 vuodeksi. Invertterin oletettu elinkaari on noin 15 vuotta eli invertteri on vaihdettava kerran tai kaksi elinkaarella, osuus on noin 10 % koko investoinnista.

Millaiset takuut laitteilla on?

Takuut vaihtelevat hieman tuotekohtaisesti mutta yleislinjana seuraavasti: Paneeleilla mekaaninen takuu 12-15 vuotta ja tuottotakuu 25 vuotta tarkoittaen paneelitehohiipuma <0,5 % per vuosi, telineiden mekaaniset takuut 10-12 vuotta ja invertterien takuu 10 vuotta. Asennukselle vähintään 2 vuoden takuu.

Onko aurinkosähköjärjestelmä asennettavissa jokaiseen kiinteistöön?

Periaatteessa kyllä. Pyrimme Aurinkopalvelussa kuitenkin raakaan rehellisyyteen ja kerromme sinulle, mikäli meidän mielestämme kohteeseen ei kannata asentaa aurinkosähköjärjestelmää.

Sopivan aurinkosähköjärjestelmän teho riippuu kohteen sähkönkulutuksesta, paras hyöty saadaan, kun aurinkosähköllä korvataan verkosta ostettua sähköä ja ylijäämäsähköä ei jää merkittävästi verkkoon syötettäväksi.

Tarvittavan tehon mukainen aurinkopaneelimäärä pyritään yleensä sijoittamaan kiinteistön katolle. Kaikissa kohteissa sopivaa kattopinta-alaa ei ole käytössä ja joudutaan pohtimaan seinä- tai maa-asennuksia, tällaiset ratkaisut sopivat usein esimerkiksi maatilakohteisiin. Yleensä ratkaisu siis löytyy mutta esimerkiksi puiden varjostus voi estää järkevän asennuksen.

Täytyykö sähkönsiirtoyhtiölle ilmoittaa kiinteistön aurinkosähköjärjestelmästä?

EHDOTTOMASTI täytyy, koska muuten verkonrakennus- ja korjaustöissä voi aiheutua hengenvaara! Jakeluverkkoyhtiöltäsi tulee saada lupa, ennen kuin kytket aurinkosähköjärjestelmän tuotantoon (verkon rinnalle). Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönotosta ilmoitetaan jakeluverkkoyhtiölle mikrotuotannon yleistietolomakkeella

Tarvitseeko siirtoverkkoyhtiö pääsyn aurinkovoimalan pääkytkimelle?

Ehdottomasti tarvitsee. Verkkoyhtiön on päästävä ilman omistajan suostumusta kytkemään aurinkosähkötuotanto pois päältä, jotta sähköverkossa tehtävät työt ovat turvallisia. Tämän vuoksi pääkytkin kiinnitetään ulkoseinään tai taloyhtiöissä, joissa siirtoverkkoyhtiöllä on avain sähkökeskukseen, voidaan pääkytkin laittaa sähkökeskukseen.

Pysyykö aurinkosähköjärjestelmän avulla sähköt päällä jos sähköverkossa on sähkökatkos?

Sähkökatkon aikana aurinkosähköjärjestelmä ei toimi. Aurinkosähköjärjestelmä toimii ainoastaan verkon rinnalla ja taajuus tahdistuu sähköverkosta. Jos sähköverkossa tulee sähkökatkos, joka vaikuttaa kiinteistöönne, irtoaa myös aurinkosähkötuotanto pois päältä. Tuotanto palaa verkon rinnalle, automaattisesti ilman omistajan toimia, kun sähköverkko on jälleen kunnossa. On saatavana myös saarekekäyttöön kytkettäviä akuilla varustettuja järjestelmiä, mutta ne ovat toistaiseksi niin kalliita, että niitä ei saa taloudellisesti kannattavaksi verrattuna verkosta ostettuun sähköön. Mikäli kohde on erityisen kriittinen ja sähkönsyöttö on varmistettava myös sähköverkkohäiriöiden aikana, voi Aurinkopalvelu etsiä kohteeseen räätälöidyn saarekeratkaisun.

Täytyykö kiinteistön sähkökeskuksissa huomioida jotain, jos kiinteistöön kytketään aurinkovoimala?

Lisäksi aurinkosähköjärjestelmälle tarvitaan vapaa kolmivaiheinen sulakelähtö pää- tai ryhmäkeskuksesta, johon järjestelmä kytketään. Kaikkiin pää- ja ryhmäkeskuksiin pitää laittaa varoitustarrat kiinteistöön kytketystä aurinkosähköjärjestelmästä, koska sähköasennuksissa voi aiheutua muuten hengenvaara.

Saako sähköverkon rinnalle kytkettävän aurinkosähköjärjestelmän kytkeä itse?

Ei missään nimessä, kytkennän saa tehdä vain sähköalan ammattilainen. Varmista, että asennusyhtiö löytyy Tukesin-rekisteristä http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/